Kontakta barnhälsovården

Här hittar du kontaktinformation till centrala barnhälsovården i Region Uppsala.

Allmänna frågor

Mejla barnhalsovarden@akademiska.se

Anna Högberg, samordnare och specialistsjuksköterska

Ansvarig för support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-617 60 72
E-post: anna.m.hogberg@regionuppsala.se

Eva Gunnarsson, samordnare och specialistsjuksköterska

Ansvarig för support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-611 59 71
E-post: eva.gunnarsson@akademiska.se

Anna Hedenskog, koordinator BarnSäkert 

Ansvarig för frågor gällande BarnSäkert. Support till medarbetare och chefer inom barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten. Representant i SUF-ledningsgrupp.
Telefon: 018-617 27 30 eller 0708-56 38 65
E-post: anna.hedenskog@akademiska.se

Camilla Lövgren, administratör

Ansvarig för administrativa frågor kring centrala barnhälsovårdsteamet. Deltar kring planering av olika fortbildningsdagarna. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården.
Telefon. 018-617 48 91.
E-post: camilla.lovgren@akademiska.se

Caroline Torstensson, administratör

Ansvarig för anmälningsutskick och uppdateringar på webben.
Telefon: 018-617 58 57
E-post: caroline.torstensson@akademiska.se

Laleh Nayeb, barnhälsovårdslogoped

Ansvarig för frågor om barns språkutveckling och handledning gällande språkscreening av såväl enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5–3 år. Support till BHV-personal kring remisskriterier till logoped. Representant i samverkansprojektet ”Språknätet”.
Telefon: 018-611 59 72
E-post: laleh.nayeb@akademiska.se

Helena Edin, MBHV-psykolog

Telefon: 018-611 78 04
E-post: helena.edin@akademiska.se

Dan Seligsohn, barnhälsovårdsöverläkare

Vaccinationsfrågor (inklusive BCG och PPD). Kontakt för elevhälsan, Cosmos och amningsstyrgrupp. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-611 89 35
E-post: dan.seligsohn@akademiska.se

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare

Ansvarig för övergripande frågor om barnhälsovårdens uppdrag och arbetets innehåll, support till medarbetare och chefer inom barnhälsovård (BHV) om medicinska och organisatoriska frågor.
Telelefon: 018-611 59 77
E-post: steven.lucas@akademiska.se 

Anna Sarkadi, ledningsläkare barnhälsovården

Ansvarig för att leda Centrala barnhälsovårdsteamet, planera fortbildningsdagarna, årsrapporten och rapportering till politiken. Vidare ansvarig för forskning och utveckling inom Centrala barnhälsovårdsteamet.
Telefon: 018-611 59 65

Maria Engström, specialistsjuksköterska och vårdutvecklare för barnhälsovården

För närvarande tjänstledig 90 procent på grund av forskarutbildning. Har metodutveckling som fokusområde. Ansvarar för BarnSäkert-modellen och familjecentralsfrågor.
E-post: maria.engstrom@akademiska.se 

Enskilda patientärenden

Konsultremiss med tydlig frågeställning och bakgrund skickar du till barnspecialistmottagningen Muninhuset.

Vid vaccinationsfrågeställning ska eventuella vaccinationsdokument scannas in omgående för snabb handläggning. Skicka gärna in en papperskopia. Använd inte e-post vid patientärenden och undvik Messenger i Cosmic. Det kan innebära risk för fördröjning.

Hitta på sidan