Kontakta barnhälsovården

Här hittar du kontaktinformation till Centrala Barnhälsovårdstemet i Region Uppsala.

Allmänna frågor skickas till barnhalsovarden@akademiska.se

Gordana Gjurovski, samordnare och distriktsköterska

Ansvarig för support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV). Kursansvarig för basutbildning, introduktion av nyanställda på barnavårdcentralen (BVC) och fortbildning via teams. Svarar på frågor om hälsoformuläret, samverkan med förskolan, barn med skyddat personnummer och familjehemsbarn, Cosmos och migrationshälsan.
Telefon: 018-611 59 78
E-post: gordana.gjurovski@akademiska.se 

Therese Norrman, Koordinator BarnSäkert

Ansvarig för frågor gällande BarnSäkert. Support till medarbetare och chefer inom barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten. Representant i SUF-ledningsgrupp.
Telefon: 018-617 27 30 eller 072-202 46 47
E-post: therese.norrman@akademiska.se

Camilla Lövgren, administratör

Ansvarig för administrativa frågor kring centrala barnhälsovårdsteamet. Deltar kring planering av olika fortbildningsdagarna. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården.
Telefon. 018-617 48 91.
E-post: camilla.lovgren@akademiska.se

Caroline Torstensson, administratör

Ansvarig för anmälningsutskick via Webropol och uppdateringar på webben.
Telefon: 018-617 58 57
E-post: caroline.torstensson@akademiska.se

Laleh Nayeb, barnhälsovårdslogoped

Ansvarig för frågor om barns språkutveckling och handledning gällande språkscreening av såväl enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5-3 år. Support till BHV-personal kring remisskriterier till logoped. Representant i samverkansprojektet ”Språknätet”.
Telefon: 018-611 59 72
E-post: laleh.nayeb@akademiska.se

Dan Seligsohn, barnhälsovårdsöverläkare

Vaccinationsfrågor (inklusive BCG och PPD). Kontakt för elevhälsan, Cosmos samt Amningsstyrgrupp. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-611 89 35
E-post: dan.seligsohn@akademiska.se

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare

Ansvarig för övergripande frågor om barnhälsovårdens uppdrag och arbetets innehåll, support till medarbetare och chefer inom barnhälsovård (BHV) om medicinska och organisatoriska frågor.
Telelefon: 018-611 59 77
E-post: steven.lucas@akademiska.se 

Anna Sarkadi, ledningsläkare barnhälsovården

Ansvarig för att leda Centrala Barnhälsovårdsteamet, planera fortbildningsdagarna, årsrapporten och rapportering till politiken. Vidare ansvarig för forskning och utveckling inom Centrala Barnhälsovårdsteamet.
Telefon: 018-611 59 65

Maria Engström, specialistsjuksköterska och vårdutvecklare för barnhälsovården

För närvarande tjänstledig 90% på grund av forskarutbildning. Har metodutveckling som fokusområde. Ansvarar för BarnSäkert-modellen och familjecentralsfrågor.
E-post: maria.engstrom@akademiska.se 

Sara Nielsen, Samordnare och distriktsköterska

Tjänstledig från 1 januari 2023.

Enskilda patientärenden

Konsultremiss med tydlig frågeställning och bakgrund skickas till barnspecialistmottagningen Muninhuset.

Vid vaccinationsfrågeställning skall eventuella vaccinationsdokument scannas in omgående för snabb handläggning. Skicka gärna in en papperskopia. Använd inte e-post vid patientärenden och undvik Messenger i Cosmic. Det kan innebära risk för fördröjning.