Kontakta barnhälsovården

Här hittar du kontaktinformation till Centrala Barnhälsovårdstemet i Region Uppsala.

Allmänna frågor

 skickas till barnhalsovarden@akademiska.se

Anna Högberg, samordnare och specialistsjuksköterska

Ansvarig för support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-617 60 72
E-post: anna.m.hogberg@regionuppsala.se

Eva Gunnarsson, samordnare och specialistsjuksköterska

Ansvarig för support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-611 59 71
E-post: eva.gunnarsson@akademiska.se

Anna Hedenskog, koordinator BarnSäkert 

Ansvarig för frågor gällande BarnSäkert. Support till medarbetare och chefer inom barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten. Representant i SUF-ledningsgrupp.
Telefon: 018-617 27 30 eller 0708-56 38 65
E-post: anna.hedenskog@akademiska.se

Camilla Lövgren, administratör

Ansvarig för administrativa frågor kring centrala barnhälsovårdsteamet. Deltar kring planering av olika fortbildningsdagarna. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården.
Telefon. 018-617 48 91.
E-post: camilla.lovgren@akademiska.se

Caroline Torstensson, administratör

Ansvarig för anmälningsutskick via Webropol och uppdateringar på webben.
Telefon: 018-617 58 57
E-post: caroline.torstensson@akademiska.se

Laleh Nayeb, barnhälsovårdslogoped

Ansvarig för frågor om barns språkutveckling och handledning gällande språkscreening av såväl enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5-3 år. Support till BHV-personal kring remisskriterier till logoped. Representant i samverkansprojektet ”Språknätet”.
Telefon: 018-611 59 72
E-post: laleh.nayeb@akademiska.se

Helena Edin, MBHV-psykolog

Telefon: 018-611 78 04
E-post: helena.edin@akademiska.se

Dan Seligsohn, barnhälsovårdsöverläkare

Vaccinationsfrågor (inklusive BCG och PPD). Kontakt för elevhälsan, Cosmos samt Amningsstyrgrupp. Support till medarbetare och chefer inom barnhälsovården (BHV).
Telefon: 018-611 89 35
E-post: dan.seligsohn@akademiska.se

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare

Ansvarig för övergripande frågor om barnhälsovårdens uppdrag och arbetets innehåll, support till medarbetare och chefer inom barnhälsovård (BHV) om medicinska och organisatoriska frågor.
Telelefon: 018-611 59 77
E-post: steven.lucas@akademiska.se 

Anna Sarkadi, ledningsläkare barnhälsovården

Ansvarig för att leda Centrala Barnhälsovårdsteamet, planera fortbildningsdagarna, årsrapporten och rapportering till politiken. Vidare ansvarig för forskning och utveckling inom Centrala Barnhälsovårdsteamet.
Telefon: 018-611 59 65

Maria Engström, specialistsjuksköterska och vårdutvecklare för barnhälsovården

För närvarande tjänstledig 90% på grund av forskarutbildning. Har metodutveckling som fokusområde. Ansvarar för BarnSäkert-modellen och familjecentralsfrågor.
E-post: maria.engstrom@akademiska.se 

Enskilda patientärenden

Konsultremiss med tydlig frågeställning och bakgrund skickas till barnspecialistmottagningen Muninhuset.

Vid vaccinationsfrågeställning skall eventuella vaccinationsdokument scannas in omgående för snabb handläggning. Skicka gärna in en papperskopia. Använd inte e-post vid patientärenden och undvik Messenger i Cosmic. Det kan innebära risk för fördröjning.

Hitta på sidan