Vaccinationer för barn

Information och vanliga frågor om vaccination av barn.

Enskilda patientärenden

Skicka din konsultremiss via Cosmic till barnspecialistmotagningen Muninhuset. Remissen ska innehålla en tydlig frågeställning och bakgrund.

Scanna in enskilda vaccinationsdokument för en snabb handläggning. Skicka gärna in en papperskopia. Använd inte e-post vid patientärenden och undvik Messenger i Cosmic.

Länkar

Broschyrer

Utbildningsmaterial och länkar från Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar

Kontakt

Centrala barnhälsovården i Region Uppsala