Insatser av cancerrehabilitering

Vårdpersonalen har ett ansvar att regelbundet bedöma behovet av rehabiliteringsinsatser för patienter med cancer.

Patienter med cancersjukdom får insatser på tre nivåer beroende på behovens omfattning och graden av komplexitet.

  • Grundläggande insatser som alla patienter med cancer ska få.
  • Särskilda insatser för patienter som bedöms behöva fördjupad bedömning och eventuellt insatser med stöd från rehabiliteringskompetenser.  
  • Avancerade insatser som kräver samverkan mellan professioner i ett team alternativt mellan enheter och huvudmän.

En grundläggande insats för alla patienter med cancer är att få en egen Min Vårdplan. Om det finns en nationell version av vårdplanen är det den som ska användas, i digital form eller pappersformat. När en patient behöver information om ett visst ämne kan du aktivera relevanta avsnitt och/eller skriva ut texten. Nationell Min vårdplan finns ännu inte för alla diagnoser. Använd då de generella texterna tillsammans med regionalt material.

Min vårdplan – nationell generell patientinformation (cancercentrum.se)

Insatser efter behov

Särskilda och avancerade insatser fylls på fortlöpande.

Kontakt

Cathrine Göransson

Verksamhetschef, Geriatrik, rehabilitering och smärtcentrum

Hitta på sidan