Kompetensutveckling

Kunskap i försäkringsmedicin är nödvändig för att kunna bemöta, bedöma och behandla patienter med nedsatt arbetsförmåga.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och annan berörd hälso- och sjukvårdspersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i de fall som kräver försäkringsmedicinska bedömningar. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin och flera webbutbildningar i försäkringsmedicin. Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling.

SKR:s webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården består av fyra grundmoduler. Ett kunskapstest finns med möjlighet till kursintyg.

Webbutbildningen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest utfärdas kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens.

Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering riktar sig till nya rehabiliteringskoordinatorer (reko), verksamhetschefer och arbetsledare.

Webbutbildningar i pingpong:

  • Introduktion till klinisk försäkringsmedicin (utlandsutbildade läkare och andra professioner inom hälso- och sjukvården)
  • Utbildning i klinisk försäkringsmedicin (AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården)
  • Utbildning i klinisk försäkringsmedicin (ST-läkare)

Regional utbildning i klinisk försäkringsmedicin

Under AT/BT- och ST-utbildning/tjänstgöring ingår kompletterande utbildning i försäkringsmedicin och för vissa specialiteter krävs fördjupad utbildning för godkännande enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för försäkringsmedicin b4.

Även andra har behov av försäkringsmedicinsk kompetens t ex läkare med utländsk utbildning, rehabiliteringskoordinatorer och chefer på olika nivåer.

Region Uppsalas försäkringsmedicinskt sakkunnige läkare kommer gärna ut i verksamheten för att informera och diskutera om sjukskrivningsfrågor. Om du eller din verksamhet har behov av information eller kompetensutveckling i försäkringsmedicin kontakta oss.