Försäkringsmedicin

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete består av medicinska utredningar, bedömningar och insatser som påverkar och påverkas av det sociala försäkrings- och trygghetssystemet genom samspelet med individen.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hitta på sidan