Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur hälsa, sjukdom, vård och försäkringarnas utformning ömsesidigt påverkar varandra.

Försäkringskassan kan kalla till Skype-möten med autentisering från 15 september.  Länk till hur det fungerar med säkrare digitala möten.

Vad är försäkringsmedicin?

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem. (Nationellt försäkringsmeicinskt Forum, 2017)

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen