Rehabiliteringskoordinator, Reko

Rehabiliteringskoordinator erbjuds till de patienter som behöver, för återgång till arbetslivet.

Funktion för koordinering 

Från 1 februari 2020 ska regionerna, enligt lag, erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatser ska ges efter behov och består av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. 

Vårdcentralerna i Region Uppsala ska ha rehabiliteringskoordinator. Inom specialistvården finns rehabiliteringskoordinatorer i vissa sjukskrivningsintensiva verksamheter.

Kontakt

Birgitta Rosberg

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala