Försäkringskassan skype

Försäkringskassan har tagit fram en lösning för säkrare digitala möten med försäkrade och hälso- och sjukvården där sekretessinformation behandlas. Detta gäller framförallt avstämningsmöten mellan Försäkringskassan och vårdpersonal. Det digitala mötet sker genom Skype med lobbyfunktion, som gör det möjligt att säkerställa att obehöriga inte kommer in i mötet.

Så här fungerar det:

  • Möteskallelsen kommer i Outlook (e-posten) och du kommer behöva legitimera dig när du ska ansluta till mötet.
  • Du får vänta i en möteslobby och Försäkringskassans handläggare släpper in dig när du har legitimerat dig.
  • Du legitimerar dig med ditt Siths-kort via webb-länk i möteschatten. Du behöver ha ditt Siths-kort i datorn innan du ansluter till mötet och ha din legitimeringskod tillgänglig. Du kan få upp två alternativrutor och ska då välja HSA-certifikatet.
  • Patienten och ev. andra deltagare som t.ex. arbetsgivare legitimerar sig med mobilt bank-id.
  • I Skype-mötet visualiseras vilka som deltar samt hur dessa identifierats.
  • Mötet kan starta när alla deltagare är identifierade.
  • Du kan behöva välja/klicka på Skype-ikonen längst ned i listen på skärmen

 

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hitta på sidan