Upphandlade hörapparater

Hörapparaterna och hörapparatserier upphandlas av Region Uppsala. Audionomen bestämmer tillsammans med patienten vilken typ av produkt och variant som passar bäst i det specifika fallet.

Följande hörapparatserier och hörapparater finns i Region Uppsalas upphandlade avtal från och med 200401:

Lätt-måttlig hörselnedsättning

Tillverkare: Sonova Nordic AB (Phonak)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Bolero M90-M. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, bluetooth.

Tillverkare: Sivantos A/S (Siemens)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Silk 7Nx. Typ av hörapparat, funktion: Allt-i-örat apparat.

Måttlig-uttalad hörselnedsättning

Tillverkare: Sonova Nordic AB (Phonak)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Naida M90 SP. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, bluetooth.

Lätt-grav hörselnedsättning

Tillverkare: Sonova Nordic AB (Phonak)

 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Bolero M90-PR. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, laddningsbar, bluetooth.
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Virto M90 (10 NWO, 312, titanium). Typ av hörapparat, funktion: Allt-i-örat apparater, bluetooth (endast på 312-modellen).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Audéo M90 (312, 312T, 13T, R, RT). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, extern hörtelefon, bluetooth, olika varianter, vissa modeller är laddningsbara.

Tillverkare: Sivantos A/S (Siemens)

 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Motion 7Nx (13, 13P). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, olika varianter, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Pure 7Nx (10, 312, 13). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, extern hörtelefon, olika varianter, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Insio 7Nx (CIC, ITC, ITE). Typ av hörapparat, funktion: Allt-i-örat apparater, olika varianter, bluetooth (iPhone).

Tillverkare: AB Widex

 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Moment 440 (BTE 13D, BTE 312). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, olika varianter, bluetooth (gäller vissa modeller enbart till iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Moment 440 (RIC 10, RIC 312D). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, extern hörtelefon, olika varianter, bluetooth (gäller vissa modeller enbart till iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Moment 440 (CIC, XP, IM, IP). Typ av hörapparat, funktion: Allt-i-örat apparater, olika varianter, bluetooth (gäller vissa modeller enbart till iPhone).

Tillverkare: GN hearing (Resound GN)

 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Linx 3D (LT967, LT977, LT988). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, olika varianter, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Linx 3D (LT961, LT962). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, extern hörtelefon, olika varianter, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Linx quattro (RE967, RE977, RE988). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, olika varianter, bluetooth.
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Linx quattro (RE961, RE962). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, extern hörtelefon, olika varianter, bluetooth.
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Linx quattro RE961-DRWC. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, extern hörtelefon, laddningsbar, bluetooth.

Grav-uttalad hörselnedsättning

Tillverkare: Sonova Nordic AB (Phonak)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Naida B90 (SP, UP). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater olika varianter.

Tillverkare: GN hearing (Resound GN)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Enzo 3D ET998. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, bluetooth (iPhone).

Barn

Måttlig-uttalad hörselnedsättning

Tillverkare: Sonova Nordic AB (Phonak)

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Sky B90 (M, P, SP, UP, RiC). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater olika varianter.

Lätt-grav hörselnedsättning

Tillverkare: Oticon AB

 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Opn play 1 (BTE PP 13)
  Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Opn play 1 (miniRITE 312, miniRITE 312T). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, extern hörtelefon, bluetooth (iPhone).
 • Hörapparatserie/hörapparatmodell: Opn play 1 miniRITE R. Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparat, extern hörtelefon, laddningsbar, bluetooth (iPhone).

Grav-uttalad hörselnedsättning

Tillverkare: Oticon AB

Hörapparatserie/hörapparatmodell: Xeed play 1 (SP 13, UP 675). Typ av hörapparat, funktion: Bakom-örat apparater, olika varianter, bluetooth (iPhone).

Kontakt

Agneta Nilsson Palm

Verksamhetschef