Administrativt stöd och riktlinjer

Det finns information om specialistläkemedel, arbetsplatskoder, dosläkemedel och annan administrativ information som kan underlätta arbetet med läkemedel. Du som förskriver läkemedel kan ta del av denna information genom att läsa dessa stöd och riktlinjer.

Administrativt stöd och riktlinjer

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan