Administrativt stöd och riktlinjer

Här finns information om specialistläkemedel, arbetsplatskoder, dosläkemedel och annan administrativ information som kan underlätta arbetet med läkemedel.

Administrativt stöd och riktlinjer

Förskriva läkemedel, inklusive receptfria

Rekvirera upphandlade läkemedel och nebulisatorer – privata vårdgivare

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan