Läkemedel

Stöd för förskrivare vid val av och uppföljning av läkemedelsbehandling. Här finns bland annat listor på rekommenderade läkemedel samt information om läkemedel till särskilda patientgrupper, biverkningar, råd vid för byte och utsättning av läkemedel, sväljningssvårigheter samt stöd vid förskrivning av licensläkemedel.

Här hittar du aktuella nyheter om läkemedel.

Läs mer

Kontakt

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontaktuppgifter

 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten,

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se