Läkemedel

Stöd för förskrivare vid val av och uppföljning av läkemedelsbehandling. Här finns bland annat listor på rekommenderade läkemedel samt information om läkemedel till särskilda patientgrupper, biverkningar, råd vid för byte och utsättning av läkemedel, sväljningssvårigheter samt stöd vid förskrivning av licensläkemedel.

Här hittar du aktuella nyheter om läkemedel.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel för

 • Vuxna
 • Barn
 • Mest sjuka och sköra äldre

Stöd vid förskrivning

 • Dosekvivalens
 • Generiskt utbyte
 • Licenser, extempore, off-label
 • Naturprodukter och kosttillskott

Särskilda patientgrupper

Läkemedelsbehandling till särskilda patientgrupper:

 • Barn
 • Gravida och ammande
 • Äldre
 • Patienter med sväljsvårigheter
 • Patienter med nedsatt njurfunktion
 • Läkemedel till asylsökande

 

Säker läkemedelsanvändning

 • Biverkningar
 • Farmakogenetik
 • Interaktioner
 • Koncentrationsbestämning
 • Utsättning av läkemedel
 • Intravenös blandbarhet

Remissinstanser läkemedel

 • Kliniska apotekare
 • ULIC
 • Klinisk farmakologi
 • Utbildningar om läkemedel

Administrativt stöd och riktlinjer

Här hittar du information om bland annat:

 • Specialistläkemedel
 • Receptblanketter
 • Förskrivarkod
 • Dosläkemedel
 • Relevanta DocPlus-dokument

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)