Läkemedel

Stöd för förskrivare vid val av och uppföljning av läkemedelsbehandling. Här finns bland annat listor på rekommenderade läkemedel samt information om läkemedel till särskilda patientgrupper, biverkningar, råd vid för byte och utsättning av läkemedel, sväljningssvårigheter samt stöd vid förskrivning av licensläkemedel.

Kontakt

Klinisk farmakologi

Akademiska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan