Läkemedel

Kunskapsstöd till vårdpersonal vid val och uppföljning av läkemedelsbehandling. Här finns bland annat listor på rekommenderade läkemedel samt information om läkemedel till särskilda patientgrupper, biverkningar, råd vid byte och utsättning av läkemedel, sväljningssvårigheter samt stöd vid förskrivning av licensläkemedel.

Prenumerera på nyhetsbrev om läkemedel

Aktuella restnoteringar och avregistreringar av läkemedel.

Läs mer

Övriga nyheter om läkemedel.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel för

 • Vuxna
 • Barn
 • Mest sjuka och sköra äldre
 • Tandvårdens läkemedel

Stöd vid förskrivning

 • Krossa och dela läkemedel
 • Plats i terapin
 • Dosekvivalens
 • Generiskt utbyte
 • Licenser, extempore, off-label
 • Naturprodukter och kosttillskott

Särskilda patientgrupper

Läkemedelsbehandling till särskilda patientgrupper:

 • Barn
 • Gravida och ammande
 • Äldre
 • Patienter med sväljsvårigheter eller sond
 • Patienter med nedsatt njurfunktion
 • Läkemedel till asylsökande

 

Säker läkemedelsanvändning

 • Biverkningar
 • Farmakogenetik
 • Interaktioner
 • Koncentrationsbestämning
 • Utsättning av läkemedel
 • Intravenös blandbarhet
 • Miljö och läkemedel

Remissinstanser läkemedel

 • Kliniska apotekare
 • ULIC
 • Klinisk farmakologi
 • Utbildningar om läkemedel

Administrativt stöd och riktlinjer

Här hittar du information om bland annat:

 • Läkemedelshantering
 • Specialistläkemedel
 • Receptblanketter
 • Förskriva livsmedel
 • Arbetsplatskod
 • Dosläkemedel
 • Läkemedel vid vätskebrist

Läkemedelsutbildningar

Lista över aktuella läkemedelsutbildningar i regionen.

Icke-farmakologisk behandling

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)