Aktuellt om merkostnadsersättning och läkemedel utanför förmånen – budskap till vården

2024-06-20

Många verksamheter vittnar om ett ökat tryck på läkarintygsförfrågningar från patienter angående merkostnadsersättning för obesitasläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

Vid intygsförfrågningar angående merkostnadsersättning behöver hälso- och sjukvården, som sedvanligt, göra en medicinsk bedömning där man ser över relevansen om det är rätt målgrupp/motiverat.

När en individ kontaktar hälso- och sjukvården görs en medicinsk bedömning om individen har en sjukdom, skada, symptom eller funktionsnedsättning som föranleder vård och behandling. Vid behov gör hälso- och sjukvården en försäkringsmedicinsk bedömning av hur sjukdomen påverkar funktions- och aktivitetsförmågan utifrån patientens förutsättningar och i vilken grad och hur länge förmågan bedöms vara nedsatt.

De flesta som ansökt om merkostnadsersättning under våren har inte fått det beviljat. Undvik onödigt arbete genom att ta reda på om det verkar vara motiverat överhuvudtaget utifrån ovan beskrivningar angående kriterierna samt prioriterade läkemedel och behandlingar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer etc.

Den vårdgivare som skrivit ut läkemedel bör vara den som skriver ett eventuellt läkarutlåtande för merkostnadsersättning, dvs förfrågan om läkarutlåtande bör inte skickas vidare till annan vårdenhet/vårdgivare som inte är ansvarig för förskrivningen/patientens vård.

En läkare är inte skyldig att utfärda ett läkarutlåtande för merkostnadsersättning, det är behovet/motiveringen som styr utifrån den försäkringsmedicinska bedömningen av en patient. När vården väl ska skriva ett intyg finns det generella föreskrifter att förhålla sig till, såsom Socialstyrelsens intygsföreskrifter, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54.

Försäkringskassan kommer även återkomma om förtydligad information på forsakringskassan.se, både riktat till allmänheten samt till hälso- och sjukvården angående merkostnadsersättning.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan