Använd mall vid förskrivning av Mollipect och Vagifem

2022-12-02

Vid förskrivning av Mollipect och Vagifem bör ordinationsmall i Cosmic användas.

Mollipect (bromhexin/efedrin) och Vagifem (estradiol) omfattas inte av läkemedelsförmånerna och därmed inte heller av utbytessystemet med generiska läkemedel. Läkemedlen byts således inte per automatik mot billigaste likvärdiga läkemedel. Vid förskrivning av Mollipect och Vagifem bör därför ordinationsmall i Cosmic användas.

I mallarna finns information som möjliggör byte av fabrikat på apotek.

Kontakt

Anna Lundberg

Specialistläkare