Asmoken nytt alternativ vid rökavvänjning

2024-04-12

Asmoken (cytisin) är ett nytt förstahandsalternativ vid rökavvänjning.

Bristsituationen för vareniklin (Champix) har varit långvarig och läkemedlet beräknas återkomma vid årsskiftet. Tillgängliga alternativ är bupropion (Zyban) och cytisiniklin (Asmoken).
 
I Region Uppsala rekommenderas vid tobaksberoende i första hand: 

  • Kombinationsbehandling med nikotinplåster + snabbverkande nikotin.
  • Champix (vareniklin). För närvarande restnoterad. Licensprodukt finns, Apo-varenicline.
  • Asmoken (cytisin).

Vareniklin och kombinationsbehandling med nikotinplåster och snabbverkande nikotin, liksom cytisin, har väsentligen samma effekt på rökfrihet efter 6 månader och är likvärdiga förstahandsval. Zyban (bupropion) är andrahandsval.

Asmoken

Cytisiniklin (Asmoken), som liksom vareniklin (Champix) är en partiell nikotinreceptoragonist, har liknande effekt och biverkningar som vareniklin. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att Asmoken subventioneras då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

Rökning måste avslutas senast dag 5 av behandlingen. Fortsatt rökning kan förvärra biverkningar.

En förpackning Asmoken (100 tabletter) räcker för en hel behandling. Behandlingsperioden är 25 dagar.
Pris 1 058 kr för 100 tabletter.

Det bör noteras att produktinformationen för cytisin anger en rad kontraindikationer, bland annat nyligen genomgången hjärtinfarkt eller stroke eller kliniskt signifikanta arytmier. Dessa kontraindikationer har funnits sedan cytisin först introducerades på marknaden i Bulgarien på 1960-talet. Det finns inga data som ger stöd för dessa kontraindikationer, men däremot har dessa patientgrupper exkluderats från de studier som har gjorts. De studier som har genomförts ger inga belägg för någon kardiell säkerhetsrisk.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan