Driftsättning av Nationella läkemedelslistan

2021-10-29

Under natten till söndagen den 28 november driftsätter E-hälsomyndigheten den Nationella läkemedelslistan (NLL). Arbetet förväntas ta ca 13 timmar och under denna tid kommer många av E-hälsomyndighetens system att vara nedstängda vilket kommer att få konsekvenser för både apotek och sjukvård.

Under E-hälsomyndighetens driftsättning av NLL natten till den 28 november kommer det inte gå att använda e-recepttjänsten, Förskrivningskollen, Läkemedelskollen, KLAS och Min förskrivning. Det kommer inte heller gå att nå information om förskrivna och uthämtade läkemedel via Pascal och Nationell patientöversikt.

Läs mer om driftsättningen på E-hälsomyndigheten.se.

Konsekvenser för apotek

Förutsatt att driftsättningen går enligt plan kommer majoriteten av alla apotek att vara stängda under större delen av nedtiden. Vid behov har apotek en nödrutin som möjliggör att de utan IT-stöd kan expediera telefon- och pappersrecept. Detta är ingen reservrutin utan en nödrutin som skall tillämpas med stor restriktivitet.

Konsekvenser och förebyggande aktiviteter för vården

För att minska konsekvenserna bör medborgare som under aktuell vecka har behov av att hämta ut läkemedel uppmanas att göra så före kvällen lördagen den 27 november. Under driftsättningen kommer vården att delges aktuell status genom Cosmic och intranätet.

Vid akuta mottagningsbesök och inläggningar av patienter med dosdispenserade läkemedel kommer inte läkare att kunna se aktuell läkemedelslista i Pascal. Det kan också vara ett problem i kommunala boenden och hemsjukvård där läkemedel administreras med ledning av Pascal. Det är därför bra med utskrivna Pascallistor som patienten kan ha med sig vid akutbesök.

Patienter som ordineras läkemedel under tiden för driftstoppet bör få jourdoser som räcker till och med första dosen måndag den 29 november. Avbrottsskåpen måste vara väl laddade med den senaste versionens pappersrecept. Det finns inget centralt receptförråd utan berörda enheter ansvarar själva för detta.

Jourhavande läkare kan komma att få telefonsamtal från apotek för hjälp med bedömning av en expedierings angelägenhetsgrad och önskemål om telefonförskrivning. Nätläkare kommer inte kunna förskriva läkemedel vilket kan innebära ytterligare belastning för sjukvården.

Patienter med ett oundgängligt behov av att hämta ut e-förskrivna läkemedel kan behöva vända sig till vården för pappersrecept.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se