FAS UT 2024 tillgänglig

2024-05-02

Nu finns den digitala boken FAS UT 2024 tillgänglig för anställda inom Region Uppsala samt privata vårdgivare med avtal med regionen.

FAS UT 2024 är ett kliniskt kunskapsstöd för att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.

Kunskapsstödet finns tillgängligt för anställda inom Region Uppsala samt privata vårdgivare med avtal med Region Uppsala genom Medicinska biblioteket, se Databaser A-Ö (akademiska.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan