Ozempic endast vid otillräckligt kontrollerad diabetes

2023-09-28

Det är brist på i princip alla GLP-1-analoger, inklusive Ozempic (semaglutid). Bristsituationerna är periodvisa och kommer att fortsätta åtminstone under hela 2023.

Ozempic är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion. Det förekommer att Ozempic förskrivs som läkemedel för viktnedgång. Denna indikation är inte godkänd av Läkemedelsverket och omfattas inte av läkemedelsförmånerna.

Förskrivning av Ozempic för obesitas riskerar att patienter med diabetes blir utan läkemedel. Läkemedelskommittén avråder därför från off label-förskrivning av Ozempic vid obesitas.

I dagsläget är det bara Saxenda (liraglutid) och Wegovy (semaglutid) av GLP-1-analogerna som har obesitas som godkänd indikation. Wegovy har ännu inte lanserats i Sverige, men finns tillgängligt för förskrivning via parallelldistribution. Saxenda och Wegovy ingår inte i läkemedelsförmånerna och således råder fri prissättning för dessa läkemedel.

Ungefärliga priser

Saxenda 3 mg per dag
Cirka 2 600 kr per månad

Wegovy 2,4 mg per vecka
Cirka 3 700 kr per månad

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan