Förtydligad formulering av subventionsbegränsningen för GLP-1-analoger

2023-04-14

Idag finns flera GLP-1-receptoragonister som är godkända för behandling av typ 2-diabetes inom läkemedelsförmånerna men med subventionsbegränsningar. Det har tidigare varit otydligt i begränsningstexten att det endast är patienter med typ 2-diabetes som får läkemedlen subventionerade. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) har därför omprövat GLP-1-receptoragonisterna inom förmånerna, i syfte att förtydliga nu gällande besluts subventionsbegränsning.

Läs mer på TLVs hemsida.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se