Gabapentin – stora prisskillnader mellan preparat

2023-03-03

För närvarande råder det stora prisskillnader mellan olika gabapentinpreparat.

Olika gabapentinpreparat är inte utbytbara på apotek vilket innebär att patienten får det fabrikat som vårdgivaren väljer vid förskrivning. Gabapentin Orion kostar ungefär hälften så mycket som originalpreparatet Neurontin. Vid nyinsättning rekommenderas därför Gabapentin Orion, liksom vid förnyelse av recept när indikationen är en annan än epilepsi.

Om mall används i Cosmic är Gabapentin Orion förvalt preparat. I mallarna för gabapentin vid smärta, ångest och RLS finns även information till apotek om att fabrikat får bytas, vilket underlättar exempelvis vid restsituationer eller begränsad lagerhållning på apotek.

Prisskillnader mellan olika gabapentinpreparat

100 st 100 mg 300 mg 400 mg 600 mg 800 mg
Neurontin 117,25 kr 266,12 kr 339,08 kr 762,49 kr 1007,55 kr
Gabapentin Actavis 115,00 kr 252,49 kr 322,38 kr - -
Gabapentin 1A Farma 79,46 kr 139,48 kr 167,50 kr 640,91 kr 950,89 kr
Gabapentin Orion 67,00 kr 97,16 kr 128,00 kr 344,96 kr 548,00 kr

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se