Generisk sitagliptin

2022-10-18

Nu finns generisk sitagliptin i samtliga tre styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar.

Nu finns generisk sitagliptin i samtliga tre styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg) och förpackningsstorlekar.
Förmånspriset på recept ligger på cirka en tiondel jämfört med originalpreparatet Januvia. Patienten kommer automatiskt att erbjudas utbyte till generika på apotek och inget nytt recept behöver skrivas. Vid nyförskrivning av DPP-4 preparat rekommenderas sitagliptin förutom hos sköra äldre och njursjuka där linagliptin kan vara att föredra. För linagliptin (Trajenta) finns inga generiska alternativ. 

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se