Ketoprofen gel alternativ vid behandling av smärta

2024-04-23

I REK-listan för äldre har ketoprofen gel tillkommit som behandlingsalternativ vid nociceptiv smärta. I REK-listan för vuxna har ketoprofen gel tillkommit som behandlingsalternativ vid knäartros.

Vid akuta muskuloskeletala smärtor och knäartros har topikalt ketoprofen en smärtlindrande effekt med låg risk för systemiska biverkningar. Det är även lämpligt val om patienten står på trombocythämmare (ASA) då gelen inte påverkar blödningsrisken. Ibuprofen har mindre vetenskaplig dokumentation. Diklofenak är olämpligt på grund av miljörisker. 

Den taktila beröringen vid applikation har troligen betydelse, så insmörjningen bör ta några minuter. 

Observera att ketoprofen gel kan ge hudbiverkningar vid solexponering. Det rekommenderas att skydda det behandlade området med kläder under användning av läkemedlet samt två veckor efter avslutad behandling för att undvika risken för fotosensibilisering. Risken för utveckling av kontaktdermatit och fotosensitivitetsreaktioner ökar med tiden. Därför anges maximal behandlingstid i produktresumén till en vecka. De kliniska studierna har ofta haft en obruten duration på 6–12 veckor. Vid fotosensitivitetsreaktioner är den viktigaste åtgärden att sätta ut läkemedlet permanent. Ketoprofen är kontraindicerat vid tidigare ljuskänslighetsreaktioner. 

Ketoprofen gel är receptbelagt, men ingår inte i läkemedelsförmånen.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se 

Hitta på sidan