Läkemedelslistan från Cosmic visas i NPÖ

2021-06-18

Från och med 10 juni 2021 kommer patienternas läkemedelslista, från Region Uppsalas journalsystem Cosmic, att börja visas i NPÖ. Menyvalet heter Läkemedel.

Några begränsningar är värda att informera om:

  • Man kan enbart se vad som ordinerats, inte om och när doser administrerats till patienten.
  • Det är endast pågående läkemedelsbehandlingar/ordinationer som visas, inte avslutade eller pausade.
  • NPÖ visar information från Cosmics läkemedelslista, men har ingen koppling till Pascal. NPÖ kan därför inte användas om man vill ha en förteckning över dosdispenserade läkemedel.
  • Recepthistorik/uthämtade läkemedel hämtas inte från Cosmic och visas inte i läkemedelslistan. Denna information finns istället under menyvalet Läkemedelsförteckning (från eHälsomyndigheten)om man har sådant samtycke från patienten.
  • Översikten visar patientens pågående läkemedelslista enbart med: datum, läkemedlets namn & styrka, ordinatör, vårdenhet samt behandlingsperiod. För dosering mm måste respektive läkemedelslänk öppnas.

Mer informationsmaterial hittas på intranätet under Läkemedel.

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se