Läkemedelsorsakad risk för QT-förlängning

2020-12-28

Nu finns en ny regionövergripande rutin om läkemedelsorsakad risk för QT-förlängning i DocPlus.

Informationen riktar sig till förskrivare som behandlar patienter med läkemedel som kan orsaka QT-förlängning. Syftet med dokumentet är att ge förskrivaren stöd till att göra riskbedömningar för varje enskild patient. Dokumentet ger även rekommendationer för hantering av situationer där samtidig behandling med två eller fler QT-förlängande läkemedel inte kan undvikas.

Rutinen hittas i DocPlus, eller via direktlänk nedan.

Läkemedelsorsakad risk för QT-förlängning

Rutin i DocPlus

Kontakt

Hitta på sidan