Levaxin 75 och 125 mikrogram ej längre inom förmånen

2024-01-09

Tablett Levaxin (levotyroxin) i styrkorna 75 och 125 mikrogram har sedan 1 december utträtt ur läkemedelsförmånen på företagets begäran.

Bakgrund

Företaget Orifarm som tillverkar Levaxin har på grund av ökade kostnader begärt en prishöjning inom läkemedelsförmånen för vissa styrkor och förpackningsstorlekar av Levaxin.

Levaxin 25, 50 och 100 mikrogram

Priserna för 25, 50 och 100 mikrogram, 100 st är oförändrat 75 kr. 

Levaxin 150, 175 och 200 mikrogram

TLV har beslutat att priserna för Levaxin 150, 175 och 200 mikrogram höjs till 98 kr för 100 st. Priserna gäller från och med 1 november 2023. 

Levaxin 75 och 125 mikrogram

TLV bedömde dock att Levaxin 75 och 125 mikrogram inte uppfyller villkoren för prishöjning och beviljar inte dessa ett högre pris inom förmånen. Orifarm har därför begärt utträde ur förmånen för dessa styrkor. Detta innebär att Levaxin 75 och 125 mikrogram inte kommer subventioneras från och med 1 december 2023 och att patienten får betala hela kostnaden själv.

Efter utträdet råder fri prissättning på apotek för dessa preparat, men de kommer troligtvis kosta cirka 105 kr. För aktuella priser, se apoteksaktörernas webbplatser.

Hela TLVs beslut finns att läsa här Levaxin får ett nytt pris (tlv.se).

Förskriva 75 mikrogram

För patienter med behov av 75 mikrogram kan 25 + 50 mikrogram Levaxin förskrivas, alternativt halv tablett av 150 mikrogram Levaxin. Tabletten har en brytskåra och kan delas i två lika stora doser. I Cosmic finns en ny mall för Levaxin med doseringen 150 mikrogram 0,5 mg x 1. Observera att det inte går att dosdispensera halva tabletter. För patienter som har dosdispenserade läkemedel och behov av 75 mikrogram förskrivs det som 25 + 50 mikrogram Levaxin.

Det går även att fortsätta förskriva Levaxin 75 mikrogram, vilket då sker utanför läkemedelsförmånen. Fördelen med det är att patienter som av någon anledning inte kan ordineras halva tabletter bara behöver ta en tablett per dag.

Kostnader för Levaxin 75 mikrogram

  • I dagsläget är det mest prisvärda alternativet att förskriva 150 mikrogram 0,5 mg x 1 (49 kr för 100 doser).
  • Näst billigast är det att förskriva 75 mikrogram utanför förmånen (cirka 105 kr för 100 doser), det vill säga att låta patienten själv ta hela läkemedelskostnaden. Detta förutsätter dock att patienten inte har kommit upp i rabatterat pris eller frikort inom högkostnadsskyddet.
  • Levaxin 25 + 50 mikrogram kostar 150 kr för 100 doser. 

Förskriva 125 mikrogram

För patienter med behov av 125 mikrogram kan 25 + 100 mikrogram Levaxin förskrivas. 

Det går även att fortsätta förskriva Levaxin 125 mikrogram, vilket då sker utanför läkemedelsförmånen. Fördelen med det är att patienten bara behöver ta en tablett per dag. 

Kostnader för Levaxin 125 mikrogram

I dagsläget är det mest prisvärda alternativet att förskriva 125 mikrogram utanför förmånen (cirka 105 kr för 100 doser), det vill säga att låta patienten själv ta hela läkemedelskostnaden. Detta förutsätter dock att patienten inte har kommit upp i rabatterat pris eller frikort inom högkostnadsskyddet.
Levaxin 25 + 100 mikrogram kostar 150 kr för 100 doser. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se