Levetiracetam – stora prisskillnader mellan preparat

2023-06-27

För närvarande råder det stora prisskillnader mellan olika levetiracetampreparat.

Olika levetiracetampreparat är inte utbytbara på apotek vilket innebär att patienten får det fabrikat som vårdgivaren väljer vid förskrivning. Levetiracetam Orion kostar mindre än en tredjedel så mycket som originalpreparatet Keppra. Vid nyinsättning rekommenderas därför Levetiracetam Orion.

Om mall används i Cosmic är Levetiracetam Orion förvalt preparat.

Prisskillnader mellan olika levetiracetampreparat

100 st 500 mg 750 mg 1000 mg
Keppra 722 kr 1054 kr 1381 kr
Levetiracetam 1A Farma 489 kr 746 kr 908 kr
Levetiracetam Accord 630 kr 986 kr 1233 kr
Levetiracetam Actavis 491 kr 750 kr 913 kr
Levetiracetam Orion 228 kr 318 kr 449 kr
Levetiracetam STADA 300 kr 318 kr 449 kr
Levetiracetam TEVA 704 kr - 1234 kr

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret

E-post: lakemedel@regionuppsala.se