Melatonin – viktig information till förskrivare

2021-04-16

Melatonin har tidigare tillhandahållits enbart som extemporeberedning. Nu har en ny produkt blivit ett godkänt läkemedel och extemporeberedningen kommer inte längre att tillhandahållas. Detta innebär förändringar i subventionen och vissa patienter behöver få nya recept.

Bakgrund

Tablett Melatonin AGB har inte varit ett registrerat läkemedel utan har tillhandahållits som extemporeberedning med rikslicens och därför kunnat förskrivas utan individuell licens. Nu har emellertid en ny produkt med samma namn, Melatonin AGB, blivit ett godkänt läkemedel för behandling av personer i åldern 6-17 år med ADHD samt under högst 5 dagar till vuxna med jet lag. Extemporeberedningen avregistreras och får ej säljas efter 23 maj men lagret av denna kan ta slut tidigare än så.

För dig som förskrivare gäller följande

Barn under 6 år

Melatonin Orifarm Oral lösning finns nu som godkänt läkemedel men subventioneras endast för barn och ungdomar 6 till och med 17 år. I och med att melatonin som oral lösning nu finns godkänt tillhandahålls inte längre extemporeprodukterna Melatonin APL oral lösning och Melatonin Unimedic oral lösning.

Barn och ungdomar 6-17 år

Gamla recept på extemporeberedningen Melatonin AGB gäller inte efter 23 maj. Nya recept på det godkända läkemedlet Melatonin AGB måste förskrivas. Dessa återfinns inte längre bland icke godkända läkemedel utan bland läkemedel i Cosmic. Läkemedlet omfattas av förmånen.

Rekommenderat läkemedel kan komma att förändras. Välj alltid läkemedel markerad med grön boll i Cosmic.

Vuxna 18 år och uppåt

Gamla recept på extemporeberedningen Melatonin AGB gäller inte efter 23 maj. Nya recept måste förskrivas på tablett Melatonin AGB som återfinns bland läkemedel i Cosmic. Till denna åldersgrupp omfattas inte läkemedlet av förmånen utan patienten får själv stå för hela kostnaden. I Cosmic anges detta genom att skriva ”Ej förmån” i rutan vid patientinstruktionen.

Dospatienter

Apotekstjänst kommer att skicka brev om behov av ny förskrivning till senast förskrivande enhet med uppgift om personnummer på berörda patienter vid enheten. Vid förskrivning i Pascal anges om villkoren för förmån är uppfyllda genom att välja nej eller ja i särskild ruta.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se