Melatonin – stora prisskillnader mellan preparat

2023-04-14

För närvarande råder det stora prisskillnader mellan olika melatoninpreparat.

Olika melatoninpreparat är inte utbytbara på apotek vilket innebär att patienten får det fabrikat som vårdgivaren väljer vid förskrivning. Aritonin kostar ungefär hälften så mycket som övriga preparat.

Vid nyinsättning samt receptförnyelse rekommenderas Aritonin. Om mall används i Cosmic är billigaste preparat förvalt. Vid receptförnyelse krävs aktivt byte av preparat för att patienten ska få Aritonin.

Prisskillnader mellan olika melatoninpreparat

100 st 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg
Aritonin 278 kr 278 kr 278 kr 278 kr
Melatan - 567 kr - 567 kr
Mellozzan 568 kr 568 kr 568 kr 568 kr
Melatonin AGB 573 kr 573 kr 573 kr 573 kr

 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se