Miljösymbol i REK-listan

2022-06-27

Region Uppsala har infört en ny symbol för miljöbelastande läkemedelssubstanser och beredningsformer.

Miljösymbolen används i Rekommenderade läkemedel för vuxna för substanser som finns med i Handlingsplan för miljöbelastande läkemedelssubstanser (docplus) samt för sprayinhalatorer vid astma och KOL. Vissa produkter ska undvikas eller förskrivas restriktivt. Överbliven produkt ska lämnas in på apotek/hanteras enligt Avfallshandboken, intranätet. Inloggning krävs.

I Cosmics ordinationsmallar finns information till patienter angående hur överblivet miljöbelastande läkemedel ska hanteras.

imagenr2te.png

Kontakt

Miljöenheten

Storgatan 27, 75331 Uppsala

Klinisk kemi och farmakologi

Akademiska sjukhuset, Ingång 61

Vårdkvalitetsenhet vid Regionkontoret

Storgatan 27 Uppsala