Miljösymbol i REK-listan

2022-06-27

Region Uppsala har infört en ny symbol för miljöbelastande läkemedelssubstanser och beredningsformer.

Miljösymbolen används i Rekommenderade läkemedel för vuxna för substanser som finns med i Handlingsplan för miljöbelastande läkemedelssubstanser (docplus) samt för sprayinhalatorer vid astma och KOL. Vissa produkter ska undvikas eller förskrivas restriktivt. Överbliven produkt ska lämnas in på apotek/hanteras enligt Avfallshandboken, intranätet. Inloggning krävs.

I Cosmics ordinationsmallar finns information till patienter angående hur överblivet miljöbelastande läkemedel ska hanteras.

imagenr2te.png

Kontakt

Vårdkvalitetsenheten vid Regionkontoret, läkemedelsteamet

Storgatan 27, 753 31 Uppsala
lakemedel@regionuppsala.se

Miljöenheten

Storgatan 27, 75331 Uppsala