Nu är Nationella läkemedelslistan (NLL) här

2021-05-03

Den 1 maj började lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Syftet är att legitimerad sjukvårdspersonal enkelt ska kunna se vilka läkemedel som förskrivits och hämtats ut oavsett varifrån förskrivningen har skett eller vilket apotek i Sverige som anlitats.

Förskrivningskollen – webblösning för sjukvården

Legitimerad sjukvårdspersonal som har SITHS-kort når Nationella läkemedelslistan (NLL) via webbsidan Förskrivningskollen, E-hälsomyndigheten.se. Än så länge finns bara möjlighet att ta del av uppgifter men den 1 november räknar man att det även ska gå att förskriva läkemedel genom Förskrivningskollen. Det blir ett utmärkt hjälpmedel i situationer då förskrivaren inte kan skicka e-recept genom ett journalsystem. Under de kommande två åren kommer man att jobba för att integrera NLL med journalsystemet Cosmic.

Notera att NLL bara innehåller uppgifter om receptförskrivna läkemedel. Läkemedel som tillhandahålls via sjukvården eller läkemedel som inhandlats utan recept kommer alltså inte med. Doseringsändringar som gjorts i Cosmic efter att e-receptet skickats framgår inte i NLL. 

Samtycke krävs för åtkomst till NLL

I regel behövs patientens samtycke vid varje vårdkontakt (engångssamtycke) för att ta del av uppgifter i NLL. Tills vidaresamtycke planeras att införas i ett senare steg. Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se om patienten har förskrivits särskilda läkemedel, exempelvis narkotikaklassade läkemedel. Däremot ses inte vilket läkemedel som har förskrivits.

Bara i undantagsfall får uppgifter ses utan patientens samtycke. Om patienten saknar förmåga att ge sitt samtycke sedan en längre tid tillbaka, exempelvis på grund av kognitiv svikt, kan uppgifterna få ses med förmodat samtycke. Om patienten befinner sig i en nödsituation kan nödåtkomst till uppgifterna begäras.

Läkemedelskollen – webblösning för patienten

Även patienten kommer att ha nytta av NLL. Genom att logga in på  Läkemedelskollen, E‑hälsomyndigheten.se kan patienten se sin lista över receptförskrivna läkemedel och återstående uttag. Patienten kan också spärra sin lista så att den inte blir synlig för vårdpersonal. Denna spärr gäller bara NLL och inte vår egen läkemedelslista i Cosmic. Patienten når Läkemedelskollen genom giltig e-legitimation.

Mer information NLL samt webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal finns på Allt om Nationella läkemedelslistan, E-hälsomyndigheten.se.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan