Nu är nationella läkemedelslistan (NLL) här

Den 1 maj började lagen om nationell läkemedelsita (NLL) att gälla. Syftet är att legitimerad sjukvårdspersonal enkelt ska kunna se vilka läkemedel som förskrivits och hämtats ut oavsett varifrån förskrivningen har skett eller vilket apotek i Sverige som anlitats.

Förskrivningskollen-webblösning för sjukvården

Legitimerad sjukvårdspersonal som har SITHS-kort nå NLL via webbsidan Förskrivningskollen, E-hälsomyndigheten.se. Än så länge finns bara möjlighet att ta del av uppgifter men den 1 november räknar man att det även ska gå att förskriva läkemedel genom Förskrivningskollen. Det blir ett utmärkt hjälpmedel i situationer då förskrivaren inte kan skicka e-recept genom ett journalsystem. Under de kommande två åren kommer man att jobba för att integrera NLL med journalsystemet Cosmic.

För att ta del av en patients läkemedelslista krävs i normalfallet ett medgivande från patienten. Notera också att listan bara innehåller uppgifter om receptförskrivna läkemedel. Läkemedel som tillhandahålls via sjukvården eller läkemedel som inhandlats utan recept kommer alltså inte med. Doseringsändringar som gjorts i Cosmic efter att e-receptet skickats framgår inte i NLL.

Läkemedelskollen-webblösning för patienten

Även patienten kommer att ha nytta av NLL. Genom att logga in på Läkemedelskollen, E‑hälsomyndigheten.se kan patienten se sin lista över receptförskrivna läkemedel och återstående uttag. Patienten kan också spärra sin lista så att den inte blir synlig för vårdpersonal. Denna spärr gäller bara NLL och inte vår egen läkemedelslista i Cosmic. Genom Läkemedelskollen kan patienten ge sitt medgivande till att vårdpersonal får ta del av NLL utan att kräva medgivande vid varje tillfälle. Patienten når Läkemedelskollen genom giltig e-legitimation.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan