Nu går det att söka på flera termer i läkemedelsmodulen i Cosmic

2024-01-29

I Cosmic finns nu möjligheten att söka på fler än ett ord eller en term vid fritextsökning.

Vid förskrivning eller ordination av läkemedel i läkemedelsmodulen i Cosmic så är det vanligt att börja med att göra en fritextsökning. Tidigare har det bara varit möjligt att söka på ett ord eller en term, vilket lett till att träfflistorna ibland har blivit långa. Sedan en tid tillbaka är det nu möjligt att söka på fler än ett ord eller en term vid fritextsökning, till exempel som i tabellen nedan:

Sökning Resultat
enalapril hjärtsvikt Mallar för enalapril med indikationen hjärtsvikt.
esomeprazol injektion Mallar för esomeprazol som ska ges som injektion.
Kåvepenin otit tabl Mallar för Kåvepenin (inklusive generika) i tablettform och med indikationen otit.
fenoximet 800 Mallar för fenoximetylpenicillin med styrkan 800 mg.
smärta svår REK vb Mallar med indikationen "svår smärta" som rekommenderas av Region Uppsala enligt reklistan och som tas vid behov.
REST antab "Fiktiva" mallar som innehåller information om restnotering för Antabus.

Testa gärna olika typer av sökningar, enligt ovan, för att hitta ett arbetssätt som passar dina behov.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan