Varning för felbehandling – ny betydelse av ”I” på resistensbestämningar för antibiotika

2021-01-14

Det föreligger sedan 2020 en risk för att icke-optimala antibiotikabehandlingar ges på grund av ändrade begrepp inom SIR-kategoriseringen. Antibiotikagruppen, Infektionskliniken och Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vill genom denna information uppmärksamma förskrivare på denna förändring och underlätta förståelsen för begreppsändringen.

Läs nyheten i sin helhet här.

akademiska.se

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan