Egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

2023-05-26

Sedan 1 mars 2023 rekommenderar Socialstyrelsen en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal.

Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. Rekommendationen omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid. Läkemedel eller dosering under utprovning undantas. Fler exempel på undantag är läkemedel med expeditionsintervall, dosdispenserade läkemedel och läkemedel för kortare behandlingar. Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare. Rekommendationen är framtagen utifrån gällande regelverk om läkemedelsförmåner och innebär därför ingen förändring i regelverket. Informationsinsatser till allmänheten kommer att ske under april 2023. Mer om rekommendationen samt vanliga frågor och svar finns på Socialstyrelsens hemsida.

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan