FORXIGA ska inte längre användas vid diabetes typ 1

2021-11-12

AstraZeneca har beslutat att ta bort indikationen diabetes mellitus typ 1 för FORXIGA (dapagliflozin). FORXIGA ska därmed inte längre användas för behandling av patienter med diabetes mellitus typ 1 och som grundregel bör SGLT2-hämmare överlag inte användas vid typ 1 diabetes.

Sammanfattning:

  • Från och med 25 oktober 2021 är FORXIGA (dapagliflozin) 5 mg inte längre godkänt för behandling av patienter med diabetes mellitus typ 1 och ska inte längre användas i denna population. Detta baseras på AstraZenecas beslut att ta bort diabetes mellitus typ 1 indikationen för dapagliflozin 5 mg.
  • Diabetesketoacidos (DKA) är en känd biverkning av dapagliflozin. I diabetes mellitus typ 1 studier med dapagliflozin rapporterades DKA med frekvens ”vanligt förekommande” (förekomst hos minst 1 av 100 patienter).
  • Behandling med dapagliflozin hos patienter med diabetes mellitus typ 1 ska avslutas av, eller i samråd med, specialistläkare med erfarenhet att behandla diabetes mellitus typ 1 och ska genomföras så fort det är praktiskt möjligt ur kliniskt perspektiv.
  • Täta kontroller av blodsockernivån rekommenderas efter avslutande av behandling med dapagliflozin. Insulindosen ska ökas varsamt för att minimera risken för hypoglykemi.

För mer information kan du ta del av AstraZenecas Brev till hälso- och sjukvårdspersonal, Läkemedelsverket.se.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se