Ny utgåva av Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024

2023-01-24

Skriften tar i första hand upp läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom primärvården och allmänmedicin och har arbetats fram tillsammans med specialister från hela sjukvårdsregionen. Rekommendationerna riktar sig dock även till den specialiserade barnsjukvården.

Liksom tidigare har den tagits fram i samarbete mellan de sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Vår förhoppning är att rekommendationerna kan öka säkerheten vid behandling av barn och göra det lättare att välja lämplig behandling. 

Här beskrivs de viktigaste förändringarna sedan förra utgåvan.

Mag- & tarmsjukdomar

Gastroesofagal refluxsjukdom

Famotidin utgår eftersom produkten inte är förmånsberättigad och används mycket lite.

Förstoppning

  • Tillägg att makrogol i hög dos är ett alternativ till Klyx som initial behandling.
  • Även vuxenprodukter av makrogol med saltinnehåll läggs till som alternativ vid underhållsbehandling.

Springmask

Vanquin är restnoterad och ersätts av Pyrvin. Det finns ingen tillgänglig oral lösning för barn < 1 år idag, men Pyrvin kan ges som halv tablett i dosen 50 mg till barn 5-9 kg.

Hudsjukdomar

Seborroiskt eksem

Salicylsyra 1% har utgått. Salicylsyra stryks då lämplig styrka inte finns att tillgå och det finns beskrivningar om systemtoxicitet.  Hydrokortison (grupp II, Locoid) har lagts till som tilläggsbehandling vid angrepp i hårbotten hos tonåringar vid terapisvikt med ketokonazolshampo. Även hydrokortison (grupp I) har lagts till för behandling i hårbotten hos spädbarn.

Riklig menstruation

NSAID har lagts till som behandlingsalternativ till tranexamsyra. Denna behandling tycks inte vara lika effektiv som tranexamsyra, men har bra evidens.

Infektioner

Tecken på allvarlig infektion hos barn

Nytt kapitel med råd kring handläggning av allvarliga infektioner inom primärvården i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama.

Otit

Erytromycin ersätter trimetoprim+sulfametoxazol.

Pneumoni

  • Erytromycin ersätter doxycyklin.
  • Maxdosen av amoxicillin justeras från 500 mg x 3 till 1 g x 3.

Urinvägsinfektioner

  • Behandlingstid med ciprofloxacin vid övre UVI ändras till 7 dagar (från 10 dagar).
  • Ceftibuten finns åter tillgänglig som licensprodukt Wincef, tabletter 400 mg.
  • Påpekande att amoxicillin+klavulansyra i suspension ges i styrkan 50 mg/ml + 13 mg/ml, och att tablettstyrkan bör vara 500+125 mg.

Influensa

Uppdatering av kapitlet i enlighet med Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation (Behandling och profylax vid influensa – behandlings‌‌­rekommendation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)).

Nervsystemet

Febernedsättande och smärtstillande läkemedel

  • Skärpning av rekommendationen om att tramadol och kodein inte ska användas. Vid behov av starkare smärtlindring bör barnläkare konsulteras, eller patienten remitteras till barnklinik.

Allergi & andningsorganen

Allergisk rinokonjunktivit

Tillägg av Dymista, som alternativ vid svårare besvär.

Astma

  • Påpekande att förbrukade sprayinhalatorer ska återlämnas till apotek. Drivgaserna är starka växthusgaser.
  • Seretide Diskus har utgått ur förmånen och ersätts av Salmex. Salflumix Easyhaler utgår pga högre pris. Ett sprayalternativ, Seretide Evohaler mite, läggs till.

Krupp

Dexametason finns numera som licensläkemedel och rekommenderas när den finns att tillgå. I annat fall rekommenderas betametason per os. Andrahandsalternativ är budesonid inhalation.

Ögon & öron

Extern otit

Tillägg av allmänna råd om rengöring av hörselgång, skydd från fukt, och tamponad med alsollösning vid svullnad. Otinova öronspray läggs till som alternativ vid lindrig extern otit från 5 års ålder.

Har du synpunkter eller tips på hur rekommenderade läkemedel för barn kan förbättras, eller vill du beställa exemplar? Kontakta oss på lakemedel@regionuppsala.se.