Nya riktlinjer för fritidsförskrivning och receptfria läkemedel

2022-01-27

I Region Uppsala gäller att medarbetare med behörighet att förskriva läkemedel får göra det för eget bruk eller till närstående även om förskrivningen inte omfattas av medarbetaruppdraget vid regionen.

Förskrivningen ska i normalfallet ske elektroniskt via Cosmic och en vårdkontakt som är knuten till den arbetsplats där förskrivaren arbetar ska användas. Saknas vårdkontakt i Cosmic måste en sådan skapas. För pensionärer och förskrivare utan anställning gäller speciella regler.

Läs mer om riktlinjerna för fritidsförskrivning i dokumentet Läkemedel - Förskrivning utanför uppdraget (Docplus).

Region Uppsalas riktlinjer för förskrivning av receptfria läkemedel har reviderats och förtydligats. En rutin har sedan tidigare funnits för vägledning kring när receptfria läkemedel ska skrivas på recept och när patienten ska hänvisas till egenvård. Rutinen har uppdaterats för att tydliggöra gränsdragningen samt försetts med ny tabell över rimlig åtgång av mjukgörande krämer.

Läs mer om riktlinjerna för receptfria läkemedel i dokumentet Läkemedel - Förskrivning av receptfria läkemedel (Docplus).