Nyheter i Cosmics läkemedelsmodul – ny plats för förpackningsstorlek samt läkemedel att undvika till äldre

2021-06-18

Cosmic har nyligen uppgraderats. I samband med uppgraderingen har information om förpackningsstorlekar samt läkemedel att undvika till äldre flyttats.

I fliken Ny och via knappen Rekommendationer (längst ner i vyn), visas en vy med uppgifter om valt läkemedel, inklusive förpackningsstorlekar och Region Uppsalas rekommendationer.

Skärmklipp av journalsystemt Cosmic som visar knappen för Rekommendationer.

I tabell och högerpanel indikeras information om läkemedel att undvika till äldre med en ny ikon (äldre individ med käpp). Ikonen visas om patienten är äldre än 75 år. I panelen ges en beskrivning till varför valt läkemedel anses som olämpligt att ordinera.

Skärmklipp som visar journalsystemet Cosmic och ikonen för Läkemedel att undvika för äldre än 75 år.

Ytterligare information om nyheter och förändringar finns i Nyhetsbrev Cosmic R8.2.07, Samverkanswebben.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se