Nyheter i Cosmics läkemedelsmodul – ny plats för förpackningsstorlek samt läkemedel att undvika till äldre

2021-06-18

Cosmic har nyligen uppgraderats. I samband med uppgraderingen har information om förpackningsstorlekar samt läkemedel att undvika till äldre flyttats.

I fliken Ny och via knappen Rekommendationer (längst ner i vyn), visas en vy med uppgifter om valt läkemedel, inklusive förpackningsstorlekar och Region Uppsalas rekommendationer.

 

I tabell och högerpanel indikeras information om läkemedel att undvika till äldre med en ny ikon (äldre individ med käpp). Ikonen visas om patienten är äldre än 75 år. I panelen ges en beskrivning till varför valt läkemedel anses som olämpligt att ordinera.

 

Ytterligare information om nyheter och förändringar finns i Nyhetsbrev Cosmic R8.2.07, Samverkanswebben.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se