Patentutgång Pradaxa (dabigatran)

2023-10-27

Patentet för Pradaxa (dabigatran) har gått ut under året och generika kommer att finnas tillgängligt inom kort.

Patentet för Pradaxa (dabigatran) har gått ut under året. Generika för styrkorna 75 mg och 110 mg kommer att finnas tillgängligt på apotek från 1 november. Den första prisjusteringen efter patentutgången är blygsam (cirka 15 %), men ytterligare prissänkningar är att vänta inom den närmsta tiden. I den reviderade versionen av Rekommenderade läkemedel för vuxna 2024/2025 lyfts därför dabigatran som förstahandsval vid nyinsättning av emboliprofylax vid förmaksflimmer. Dabigatran ska dock inte användas vid eGFR < 30 mL/min. Då kapseln är känslig för ljus och fukt måste den förvaras i sin blisterkarta och är därför inte lämplig för dosdispensering eller förvaring i dosett. Specifik antidot (Praxbind) finns för dabigatran, men inte för övriga NOAK.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan