Regionen subventionerar bara p-piller som omfattas av läkemedelsförmånen

2023-12-12

Vi vill påminna förskrivare om att subvention av preventivmedel till kvinnor mellan 21-26 år sker endast om läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen.

Det har under den senaste tiden förekommit att preventivmedel utanför förmånen, så som läkemedlet Slinda, förskrivits och det har angivits till apoteken att dessa ändå ska subventioneras, vilket gjort att det blivit en felaktig hantering på apotek. Om mottagningen eller vårdcentralen av medicinska skäl vill stå för kostnaden ska detta framgå av receptet. För preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, det vill säga som inte kan förskrivas inom högkostnadsskyddet, betalar patienten annars hela kostnaden själv. Observera att det då är fri prissättning vilket gör att priset kan variera mellan olika apotek.

 

Kontakt:

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan