Risker med funktionen "byt styrka" i Cosmic

2023-12-15

Funktionen "byt styrka” i Cosmics läkemedelsmodul har vissa risker som är viktiga för förskrivare att känna till.

  1. Om man byter styrka genom att välja produkten först och styrkan sedan, och det då inte finns någon ny produkt med den valda styrkan, så kommer Cosmic att slå tillbaka till den ursprungliga produkten. Detta är ett förväntat beteende men det kan lätt missas av användaren som då signerar en felaktigt vald produkt. För att minimera eventuella missförstånd som kan uppstå vid byte av styrka och val av produkter rekommenderas användaren att först välja styrka i listrutan Styrka och därefter välja tillgängligt läkemedel i listrutan Läkemedel.

    byt styrka i cosmic.png
  2. Det är endast möjligt att välja ett läkemedel med samma läkemedelsform, administrationssätt och 7-siffrig ATC-kod som den ursprungliga ordinationen. Det åligger användaren att säkerställa att vald produkt i urvalet motsvarar samma verksamma substanser som den tidigare ordinerade produkten. Observera att listan, då 7-siffrig ATC-kod används för urval, kan innehålla produkter som inte innehåller samma verksamma substans. Ett sådant exempel är ATC-kod B05BB01, som innehåller produkter innehållande ett flertal olika substanser, se bild:

    substanser.png
    Om man exempelvis har ordinerat Natriumklorid 9 mg/ml och vill byta styrka till Natriumklorid 50 mg/ml och gör det med hjälp av funktionen Byt styrka, så kommer Cosmic att byta från Natriumklorid till Natriumbikarbonat 50 mg/ml, se bilder nedan. Det är lätt att missa.

exempel natriumbikarbonat.jpg

Istället för Natriumklorid så blev det alltså Natriumbikarbonat:

natriumklorid.png

Dessutom bryter funktionen "byt styrka" historiken i vissa vyer i läkemedelsmodulen på ett icke-intuitivt sätt.

Om funktionen "byt styrka" används bör förskrivaren vara medveten om ovanstående risker och vara extra uppmärksam så att det inte av misstag blir ett byte till fel styrka eller substans.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan