Skriva pappersrecept för uttag inom EU/EES

2024-02-01

Pappersrecept utfärdade av förskrivare i Sverige får också expedieras i andra EU/EES-länder.

Rätt information på receptet

Det finns ingen särskild blankett för recept som ska hämtas ut i andra EU/EES-länder. Den svenska receptblanketten innehåller nästan all information som behövs för att patienten ska kunna hämta ut läkemedlet i ett annat EU/EES-land. Receptet måste innehålla följande information:

  • Patientens för- och efternamn och födelsedatum.
  • Läkemedlets generiska namn, eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn.
  • Läkemedelsform, till exempel tablett eller lösning.
  • Mängd, styrka, dosering.
  • Datum när receptet är utfärdat.
  • Förskrivarens namn, yrkestitel, kontaktuppgifter, adress och land.
  • Förskrivarens underskrift.

Det som saknas på svenska receptblanketter är:

  • Läkemedlets generiska namn, det vill säga substansnamnet.
  • Utfärdandeland, det vill säga Sverige.
  • Förskrivarens underskrift.

Enklast är att förskrivaren skriver ut ett pappersrecept och anger tilläggsinformationen för hand.

När ett recept hämtas ut i ett annat EU/EES-land gäller det landets regler. Det innebär att patienten kanske inte kan få samma mängd läkemedel som angetts på receptet eller att patienten måste hämta ut det inom en viss tid.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor
E-post: lakemedel@regionuppsala.se