Uppdatering av palliativa paketet i Cosmic

2023-10-09

Det palliativa paketet har uppdateras avseende morfinordination.

Det palliativa paketet, som hittas under ”Paket” i Cosmics läkemedelsmodul, har uppdaterats genom att de två tidigare separata ordinationerna för morfin vid smärta respektive vid dyspné har slagits samman till en gemensam mall för båda tillstånden, se bild nedan.

Palliativt paket.png

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Hitta på sidan