Vazkepa – Plats i terapin

2023-10-27

Nu finns en Plats i terapin för Vazkepa (ikosapentetylester).

För vissa nya läkemedel publicerar läkemedelskommittén i samarbete med Klinisk farmakologi dokument vid namn Plats i terapin. Syftet är att ge en klinisk rekommendation hur läkemedlet ska användas samt ge en vetenskaplig bakgrund till rekommendationen. Dokumenten berör samtliga förskrivare i Region Uppsala och publiceras i Docplus och på Förskrivarstöd (regionuppsala.se).

Nu finns en Plats i terapin för Vazkepa (ikosapentetylester), se Vazkepa, ikosapentetylester - Plats i terapin (regionuppsala.se).

Bakgrund ikosapentetylester

Ikosapentetylester kommer från omega-3-fettsyran eikosapenaensyra (EPA), och minskar syntetiseringen av kolesterol, fettsyra och triglycerider samt minskar syntes och frisättning av VLDL. Detta resulterar i sänkta
triglyceridnivåer.

Läkemedelskommitténs rekommendation

I nuläget saknas tillräcklig dokumentation för att rekommendera förskrivning av Vazkepa till samtliga patienter som uppfyller subventionskriterierna. Preparatet kan eventuellt övervägas hos utvalda individer med mycket hög kardiovaskulär risk och triglycerider ≥ 1,7 mmol/L där övriga kardiovaskulära riskfaktorer samtidigt optimerats. Förmaksflimmer/-fladder är en vanlig biverkan av behandlingen.

Vazkepa ska i dagsläget endast förskrivas av specialist inom internmedicin, kardiologi eller endokrinologi. 

Läs mer

Plats i terapin (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet

Ledningskontoret
E-post: lakemedel@regionuppsala.se