Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén vid Region Uppsala tar fram rekommendationslistor för läkemedel till barn, vuxna respektive äldre. Listorna för barn och äldre görs i samarbete med kommittéerna i Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning
E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi

Akademiska sjukhuset
Kontaktuppgifter

Hitta på sidan