Blodsjukdomar - Barn

Anemi 

Anemi hos barn är inte särskilt vanligt och har delvis andra orsaker än hos vuxna. Förutom gruppen tonårsflickor med järnbristanemi på basen av rikliga menstruationer, som behandlas på samma sätt som vuxna, rekommenderas att anemi hos barn och ungdom handläggs av eller i samråd med barnläkare.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 som i Docplus. 

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)