Ögon och öron - Barn

Ögon och öron barn

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 som i Docplus. 

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Hitta på sidan