Urologi och gynekologi - Barn

Urologi och gynekologi barn

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024 som i Docplus. 

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)