Nervsystemets sjukdomar hos de mest sköra och sjuka äldre

Rekommenderade läkemedel och lämpliga behandlingar vid nociceptiv och neuropatisk smärta, epilepsi, depression, oro, ångest, sömnbesvär, Parkinsons sjukdom samt demens och BPSD hos de mest sköra och sjuka äldre.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

 

Klinisk farmakologi

Akademiska sjukhuset

Se kontaktuppgifter till Klinisk farmakologi på akademiska.se