Vård i livets slutskede

Vad bör behandlas?

Att främja välbefinnande och att ge god symtomlindring är det absolut viktigaste när döden är nära förestående.

Icke-farmakologisk behandling

Andnöd

Använd med fördel öppet fönster eller handhållen fläkt (ej vid covid-19).

Rosslande andning

Lägesändring i sängen. Munvård med avlägsnande av slem från munhålan och fuktning av slemhinnan.

Oro

Bästa behandlingen av oro är att vårdgivaren ger patienten tid att prata om den.

Smärta

Akupunktur, avledning/distraktion, lägesändring, massage (taktil eller klassisk), TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt värme/kyla.

Konfusion

Behandla i första hand orsak till konfusion.

Vilka läkemedel kan användas?

Smärta

Har patienten redan smärtstillande, i synnerhet opioider, bör perorala preparat konverteras till subkutana injektioner 6 gånger dagligen. Se länk till konverteringsguide nedan.

 

Vid behovsbehandling:

  • Opioidnaiv patient: Morfin 2,5–5 mg x 1–6 sc
  • Opioidbehandlad patient: Morfin 1/6 av aktuell dygnsdos x 1–6 sc

Andnöd

  • Morfin enligt ovan
  • Furosemid (om lungödem/hjärtsvikt) 20–40 mg sc/iv/im x 1–3 (om detta ges sc och/eller im bör dosen delas upp på flera ställen)

Ångest

Midazolam 1,25–2,5 mg x 1–6 sc

Rosslande andning

Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg x 1–3 sc

Illamående

Haloperidol 0,5–2 mg x 1–2 sc

Konfusion

Haloperidol 0,5–2 mg x 0–2 sc, om agitation kan midazolam 1,25–2,5 mg x 1–6 läggas till.

Vid behov av andra behandlingsalternativ bör specialiserad palliativ enhet konsulteras.

Vilka läkemedel/kombinationer bör särskilt beaktas/undvikas?

Alla läkemedel som inte ger symtomlindring bör undvikas och sättas ut.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandling med palliativa läkemedel bör pågå till livets slut.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Läkemedelsbehandling av mest sjuka och sköra äldre som pdf här.

Listan som pdf

Läs Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till texten i html-format på denna sida.)

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)