Äldre och läkemedel

Generella principer för läkemedelsbehandling av äldre

  • Listor på olämpliga läkemedel
  • Hjälpmedel vid läkemedelsgenomgångar
  • Sväljsvårigheter och krossbara läkemedel
  • Skattningsskalan PHASE-20
  • Webbutbildningar

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Reklistan för äldre

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2024–2025 i Docplus.