Äldre och läkemedel

Generella principer för läkemedelsbehandling av äldre

  • Listor på olämpliga läkemedel
  • Hjälpmedel vid läkemedelsgenomgångar
  • Sväljsvårigheter och krossbara läkemedel
  • Skattningsskalan PHASE-20
  • Webbutbildningar

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Reklistan för äldre

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2022-2023 i Docplus.

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för vuxna 2022-2023 som pdf här. (Optimerad för utskrift. För tillgänglighetsanpassad version hänvisas till dokumentet i Docplus eller till texten i html-format på denna sida.)