Öron

Extern otit

Rengöring av hörselgången är basen för behandling. Örat ska skyddas från fukt.

Vid infektiös extern otit

Substans Produktnamn
hydrokortison + antiinfektiva Terracortril med Polymyxin B (TcPB)

Vid terapisvikt på grund av pseudomonas

Substans Varning Produktnamn
ciprofloxacin1  + fluocinolonacetonid Miljöbelastande läkemedelssubstans eller beredningsform. Cetraxal Comp

Vid svampinfektion

Substans Produktnamn
flumetason + kliokinol Locacorten-Vioform2

Vid kronisk extern otit

Substans Produktnamn
betametason Betnovat (kutan lösning)2

1 Miljöbelastande produkt. Ska endast användas på strikta indikationer, se Empirisk antibiotikaterapi på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, Region Uppsala.se (pdf)

2 Rekommenderas inte vid trumhinneperforation.

Otinova öronspray (aluminiumacetat + aluminiumacetoartrat + ättiksyra) är ett alternativ vid lindrig extern otit. Kan även användas profylaktiskt före och efter bad/dusch hos patienter med återkommande extern otit. Otinova verkar antibakteriellt, antimykotiskt och adstringerande och är en modern variant av Burows lösning. Otinova är en medicinteknisk produkt som säljs på apotek och kan inte förskrivas på recept med läkemedelsförmån.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2024–2025 i Docplus.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Hitta på sidan