Öron

Extern otit

Substans Produktnamn
hydrokortison + antiinfektiva Terracortril med Polymyxin B (TcPB)
betametason Betnovat (kutan lösning)

Det finns inga belägg för att TcPB är ototoxiskt. Betnovat rekommenderas inte vid trumhinneperforation. Vid behandling av extern otit där trumhinnan inte säkert kan ses är TcPB-droppar förstahandsval.

Otinova öronspray (aluminiumacetat +aluminiumacetoartrat +ättiksyra) är ett alternativ vid lindrig extern otit. Otinova verkar antibakteriellt, antimykotiskt och adstringerande och är en modern variant av Burows lösning. Otinova är en medicinteknisk produkt som säljs på apotek och kan inte förskrivas på recept med läkemedelsförmån.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här. 

Listan som pdf

Läs Rekommenderade läkemedel för vuxna 2020-2021 som pdf här.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)