Tandvård Läkemedel

Tandvård vuxen

Tandvårdens Läkemedel

Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården. Framtagen i samarbete med ett flertal regioner.

Bakgrundsdokument

Läs bakgrundsdokumentationen till Rekommenderade läkemedel för vuxna 2024–2025 i Docplus.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Akademiska sjukhuset (akademiska.se)

Hitta på sidan